Klass 5 B från Strandenskolan i Dorotea med sin klasslärare
Kjell-Ivar Karlsson fick ta emot stipendium från Företagsam Skola som delades
ut av landshövding Magdalena Andersson och universitetslektor Eva Leffler från
stitftelsens styrelse

diplom_dorotea_mini
Default 1
Vill du veta mer?
Default 3