Guldregn till Norrlands skolor

Landshövdingarna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten delar
24 maj ut stipendier på sammanlagt 160 000 kronor till skolor i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Stipendierna kommer från Stipendiestiftelsen Företagsam Skola i Norrland har 2016 och har sin bakgrund i en donation från Kempestiftelsen.

Stipendiaterna är:

Från Norrbotten Susanne Köhler, Sjöparksskolan i Gällivare som får 50 000 kronor ”för temaveckor som utvecklar elevernas entreprenöriella förmågor”
 
-Jag har lagt ner mycket tid och kraft på att utveckla den vetenskapliga grunden för entreprenöriellt lärande, säger Susanne Köhler. – Stipendiet ger mig möjlighet att vidareutveckla det arbetet. Att arbeta med dessa förmågor ökar elevernas motivation, säger Susanne, årets stipendiat i Norrbotten. –  Och när motivationen är hög  - ja då kan man uträtta stordåd. 

Från Norrbotten Susanne Köhler, Sjöparksskolan i Gällivare som får 50 000 kronor ”för temaveckor som utvecklar elevernas entreprenöriella förmågor”

                                                      -Jag har lagt ner mycket tid och kraft på att utveckla                                                                                                   den vetenskapliga grunden för entreprenöriellt                                                                                                         lärande, säger Susanne Köhler. – Stipendiet ger mig                                                                                              möjlighet att vidareutveckla det arbetet. Att arbeta med                                                                                          dessa förmågor ökar elevernas motivation, säger                                                                                                    Susanne, årets stipendiat i Norrbotten. –  Och när                                                                                                    motivationen är hög  - ja då kan man uträtta stordåd.


 

Från Västerbotten Erik Larsson och Niclas Lind, Östermalmsskolan Umeå som får 50 000 kronor ”för att utveckla arbetssätt där företagsamhet och självständighet skapar meningsfulla lärsituationer”

 
-Vi arbetar ”innovativt, kollegialt, digitalt, i projektform och
processorienterat” och riktar oss mot verkliga mottagare
vilket inte är så vanligt i skolan, säger Erik Larsson och
Niclas Lind
 
-Vi ska använda stipendiet för att börja bygga upp en
inspelningsstudio bör både ljud och bild/film i skolan säger
Erik och Niclas, årets stipendiater i Västerbotten. – Våra
erfarenheter med Östermalmspodden visar att digitala
presentationer ”på riktigt”  motiverar eleverna och höjer
kvalitén i deras arbeten.

Från Västernorrland Elisabeth Mogren-Löfgren, Björkbackaskolan i Ånge som får 50 000 kronor
”för uppbyggande av teknikintresse för yngre barn med en tematisk, kreativ och entreprenöriell inriktning skapar meningsfulla lärsituationer” samt Susanne Sundquist och Sara Nordström, Arenaskolan i Timrå som får 10 000 kronor ”för  socialt entreprenörskap för flickor som behöver extra stöttning i skolan och livet”.

-I undervisningen i teknik har jag alltid saknat ”riktigt”  material att bygga och utforska med, säger Elisabeth Mogren-Löfgren.. Under de år som gått har jag i min undervisning oftast använt mig av att vika och bygga av papper, sugrör, glasspinnar o s v. Pengarna har inte räckt till mera. 
 
                                                                            
                                                                             -Nu vill jag med hjälp av Lego Education  utveckla ämnet till                                                                                 något mer utmanande i en progression år 2-5, säger                                                                                               Elisabeth, årets stipendiat från Västernorrland. – Jag vet att                                                                                   eleverna älskar att bygga och att få vara kreativa.                                                                                                     Långsiktigt hoppas jag på att det kan skapa ett djupare                                                                                         intresse för teknik.En röd tråd genom stipendiaternas verksamhet är kopplingen till ”verkligheten utanför skolan” Vilka råd vill stipendiaterna då ge till kollegor i andra skolor? 

-Våga släppa kontrollen över eleverna och låta dem testa sina vingar säger Erik Larsson och Niclas Lind och tillägger: – Det gäller att våga öppna stängda dörrar och  testa egna idéer. 
-Det gäller att tänka brett, säger Elisabeth Mogren-Löfgren. –  Hur kan t ex det vi gör i teknik användas för att integrera med andra ämnen 
-Susanne Köhler är inne på samma linje  - Fokusera på elevernas entreprenöriella förmågor, säger hon. – Det behöver inte vara stora projekt, det gäller att utveckla och synliggöra dessa förmågor i det vardagliga skolarbetet
 
Default 1
Susanne Köhler från Sjöparksskolan
med elever tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg och Ann-Mari Mäki Larsson vid prisutdelningen.

Foto: Länsstyrelsen/Anna Landberg
Default 3
Erik Larsson och Niclas Lind
med elever tillsammans med landshövding Magdalena Andersson och Eva Leffler från stipendiestiftelsens styrelse vid prisutdelningen.
Foto: Jörgen Boman, Länsstyrelsen
Elisabeth Mogren-Löfgren tillsammans med elever, landshövding Gunnar Holmgren och Lena Boström från stipendiestiftelsens styrelse vid prisutdelningen.
Default 1