Stipendiestiftelsen Företagsam Skola har beslutat att 2023 års stipendier
på vardera 60 000 kronor ska tilldelas:
Norrbotten

- Anna Thorson och Peter Nordgren, Bodens byaskolor,

”för utbyggd samverkan mellan små skolor i glesbygd”
Västerbotten

- Charlotte Adolfsson, Nordmalings kommun

”för att i samarbete med kollegor och andra skolor utveckla entreprenörskapets röda tråd med modellen MOSAIK”
Västernorrland

- Technichus Science Center i Härnösand

”för verksamheten i TechClud där barn och unga fårmöjlighet att utveckla kreativitet, entreprenöriella förmågor och vetenskapligt kapital”
Mer om Tech Club och Technichus Science Center

Precis som vid all form av träning är det viktigt att börja tidigt, men var övar man naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och innovationer? Var väcks den första lusten och det första intresset? Det gör man bland annat genom Technichus Techclub-kurser!

Technichus har i många år bedrivit fritidsverksamhet för barn via en kursverksamhet som man kallar Techclub. Målgruppen har främst varit barn i låg- och mellanstadieålder, men sedan våren 2022 riktar sig verksamheten även till högstadieungdomar. Varje termin erbjuder Techclub ett antal tematiska kurser som handleds av utbildade lärare. Tidigare var verksamheten belagd med en kostnad för deltagarna, men sedan 2019 har samtliga kurser varit kostnadsfria. Anledningen till detta har varit att företaget velat verka för en ökad mångfald hos deltagarna, vilket insatsen också resulterat i.

”Att erhålla detta stipendium är otroligt värdefullt för oss. Vi vet att Techclub är en uppskattad arena och verksamhet för de som deltar” sade Marcus Claesson, VD, till stipendiestiftelsens ordförande, landshövding Berit Högman. ”Stipendiet ger oss möjligheter att även fortsättningsvis erbjuda våra kurser utan kostnad för deltagarna”

Techclub är en viktig verksamhet för att stimulera våra blivande entreprenörer/innovatörer, naturvetare och tekniker. Fundamentet i den pedagogik som utövas i kursverksamheten är att den är hands on, open ended och open minded. Detta ligger väl i linje med entreprenöriella utbildningsmetoder, där barnen/ungdomarna under trygga former får utveckla kreativitet, ämneskunskaper, problemlösningsförmågor samt sitt samarbete med andra.

Varje år möter Technichus lärare/handledare drygt 150 barn och unga som deltar i företagets kursverksamhet TechClub, och är därigenom en viktig framtidssatsning för Härnösand och för Västernorrland.

Under 2022 hade Technichus följande teman i Techclub:

Elslöjd, Upptäckarna, Skaparglädje, Kemisten, Experiment, Minecraft, Programmering, Glasverkstad, Foto, Smyckesverkstad och Remake.