Default 2
Default 3
Default 4
”Klass 8 i Högalidskolan, Kiruna, fick 2017 års stipendium i Norrbotten för sitt arbete med projektet ”Flykting i främmande land” . Landshövding Sven-Erik Österberg och Ann-Mari Mäki Larsson från stiftelsens styrelse delade ut stipendiet till klassen, anförda av sin lärare Carina, vid en ceremoni i Stadshushallen 23 januari varefter eleverna bjöd på kaffe och tårta.”
Klass 5 B från Strandenskolan i Dorotea med sin klasslärare Kjell-Ivar Karlsson fick ta emot stipendium från Företagsam Skola som delades ut av landshövding Magdalena Andersson och universitetslektor Eva Leffler från stitftelsens styrelse
”Två glada stipendiater från Idéverstan i Kramfors, Maria Melander och Rigmor Strömberg, tillsammans med stipendistiftelsens ordförande, landshövding Gunnar Holmgren och ledamoten i styrelsen, professor Lena Boström.”