Therese E Rahm och Kerstin Eriksson, Brännaskolan i Härnösand, har fått 2022 års stipendium i Västernorrland, 50 000 kronor, ”för kreativ slöjdundervisning om återbruk av trä, metall, textil och andra material”

”Istället för att köpa nytt virke sågar vi upp trasiga bord och stolar” säger Therese och Kerstin. Gamla bordslöpare och påslakan ersätter nyinköpta textilier. Det går att slöjda i metall från konservburkar. Materialet som de tillsammans med eleverna kommer över varierar i kvalitet, form och färg, så alla elever gör inte och kan inte göra likadant. Arbetssättet uppmuntrar till kreativitet, kommunikation och problemlösning. Återbruksslöjd ger också eleverna tillfällen att lära sig om resurser och göra kloka val.

”Som lärare har vi ett ansvar att utbilda och fostra miljömedvetna framtida medborgare”, säger Therese och Kerstin som vill dela med sig av sina erfarenheter och utveckla skolslöjden. Sedan hösten 2021 är de anställda en dag i veckan av arbetslivsförvaltningen för att arbeta med projektet Ställ Om Slöjd – S.O.S.

ToK-slöjd i Härnösand
”Vi knyter ihop olika funktioner i kommunen, såsom avfalls¬bolaget HEMAB och arbetslivs¬förvaltningens medarbetare” säger Therese och Kerstin och fortsätter ”allt för att andra delar av kommunen ska kunna ta vara på material och göra det användbart och tillgängligt för skolorna” Insamlade textilier behöver tvättas. Utsorterade möbler ska demonteras och sågas upp i lämpliga bitar. Materialet behöver transporteras ut till skolorna i lämpliga mängder.
Alla behöver lära sig vilka material som är lämpliga att återanvända, vilka som redan har fungerande retursystem och vilka vi ska undvika. ”Kan vi sprida inspiration och underlätta för en ökad andel återbrukat material har vi bidragit till en hållbar utveckling” säger Therese och Kerstin och avslutar ”Som en bonus främjas likvärdigheten mellan skolorna i Härnösand – och vi har roligt och lär oss under tiden”