Susanne Hedlund Nilsson, Björknäsgymnasiet i Boden, har fått 2022 års stipendium i Norrbotten, 50 000 kronor, ”för arbete med entreprenöriellt lärande på Teknikprogrammet”

Att arbeta ämnesövergripande är ”a way of living” säger Susanne som tillsammans med en dåvarande kollega redan 2012 introducerade arbete med ämnesövergripande projekt. I dag bedrivs såväl små som stora ämnesövergripande projekt under varje läsår på teknikprogrammet. ”Syftet med ämnesövergripande projekt är att stimulera till en innovativ och kreativ inlärningssituation”, säger Susanne och fort-sätter ”Det stärker elevernas entreprenöriella förmågor (mod, osäkerhetstolerans, samarbetsförmåga, ansvar, initiativ och kreativitet). Det är viktigt att vi i skolan rustar eleverna för ett arbetsliv som ställer krav på livslångt lärande och flexibilitet för framtida utmaningar.”


Susanne menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt och lärande på flera sätt gett avtryck i utbildningens resultat – många elever på programmet är framåt och lösningsorienterade. Ämnesövergripande arbeten gör det lättare för eleverna att förstå sammanhang mellan olika ämnen och det skapar ett större engagemang och delaktighet. ”Att skapa ett entreprenöriellt klimat där alla kan växa är en viktig uppgift för hela skolan” säger Susanne.

Ämnesintegration i Boden

Stipendiet ger henne möjligheter att vidareutveckla arbetet inom Teknikprogrammet. Men också att inspirera och uppmuntra till ämnesövergripande projekt i andra program och i flera skolor, gärna också i samverkan mellan gymnasium och grundskola. ”Jag vill bidra till att entreprenörskap går som en röd tråd i alla elevers utbildning i Bodens kommun och att metoderna sprids till skolor runt om i Sverige”, avslutar årets stipendiat i Norrbotten, Susanne Hedlund Nilsson.