Företagsam Tornedalsskola

Tornedalsskolan ligger i Haparanda på gränsen till Finland där eleverna ser hur gränshandeln utvecklas och erbjuder nya affärsmöjligheter. Entreprenörskap är därför en spjutspets i Tornedalsskolan och personalen har vidareutbildat sig i entreprenörskap. I undervisningen tillämpar man modellen MOSAIK som skapats av professor Mats Westerberg, Luleå Tekniska Universitet (Mod, Osäkerhetstolerans, Samarbete, Ansvar, Initiativ, Kreativitet)

Många av skolans elever är tvåspråkiga och rör sig fritt över gränsen vilket bygger kontakter och utvecklar samhörigheten mellan länderna. Det inspirerar också kreativa tankar om vad som kan göras på denna ganska unika internationella handelsplats. Skolan har utmärkt sig i elevernas aktiviteter inom Ung Företagsamhet, UF, och även etablerat en nära relation med yrkesinstitut Lappia i finska Torneå. Elever från båda skolorna deltar såväl i aktiviteter i UF Norrbotten som i liknande aktiviteter som drivas av den finska motsvarigheten till UF, Nuori Yrittäjyy, i norra Finland. Skolan är övertygad om att detta gränsöverskridande nätverk skapar frön till nya internationella företag på båda sidor om gränsen

Stipendiet på 50 000 kronor ska användas i det fortsatta arbetet för att i skolan bygga upp en ”monter” som pekar på möjligheterna i ett gränsöverskridande samarbete, en ”kreativ sal”, en miljö där eleverna kan testa sina affärsidéer samt ett tvåspråkigt ”handelsråd”, som kan utveckla utbildningssamarbetet mellan Haparanda och Torneå. Montern ska också bli en flagga för Tornedalsskolan som lockar fler elever till utbildning och yrken inom handelsområdet.

För mer information, kontakta eva.stjernstrom@haparanda.se , 0730 867 157 eller
kari.tikkala@haparanda.se 0703 094 054