Skolan mitt i byn

Bredsands skola ligger i ett av Sundsvalls socioekonomiskt mest utsatta bostadsområden. Enligt Skolverket kännetecknas sådana områden bl a av att en hög andel elever inte når gymnasiebehörighet. En orsak är att hemmen inte alltid kan erbjuda de vuxenförebilder och det stöd för skolarbetet som många behöver. Skolan arbetar därför systematiskt för att tillsammans med externa aktörer visa barnen vilka möjligheter vårt samhälle ger varje individ.

På ett tidigt stadium genomgick hela personalen en treårig kurs om entreprenöriellt lärande under ledning av Martin Lackéus ifrån Chalmers Tekniska Högskola. Utbildningen la grunden till att både lärare och externa aktörer såg och inspirerades av att lärprocesser kan skapa värden också utanför skolan.

Skolan har tagit initiativ till samarbeten med polis, socialtjänst, räddningstjänst, bussbolaget Din Tur samt GIF Sundsvall och Sundsvalls Damfotbollsförening. Våren 2020 var ett helt koncept – ”Together” – klart för sjösättning. Pandemin sköt allt på framtiden men då ska samtliga elever i årskurs 6 inbjudas till en serie träffar i bostadsområdets fritidsgård där varje extern samarbetspartner håller i ett program med olika aktiviteter mellan 15 och 17.

I årskurs 6 får eleverna också skriva ett brev till sina föräldrar och lärare. Brevet ska handla om deras framtidsdrömmar och 2020 skrev 6 av de 25 elever som i årskurs 5 samarbetat med PEAB att de vill jobba där när de blir stora. Det ledde till att skolan nominerades till Sundsvalls Business Awards som årets Samhällsbyggare 2020.

Ett annat exempel är samarbetet med Ung Företagsamhet och det lokala bostadsbolaget Balder. Bolaget hade en tom lokal i området och eleverna fick fundera på hur den skulle kunna användas. När eleverna ser att deras tankar, åsikter och arbeten leder till förändringar ”på riktigt” ökar deras motivation.

Bredsands skola ska nu använda sitt välförtjänta stipendium på 50 000 kronor för att bredda samarbetet med externa aktörer. I planernas finns också att tillsammans med andra skolor skapa en modell för långsiktigt och uthålligt samarbete med närsamhället./

För mer information, kontakta Johan Karlsson, Rektor, Bredsands skola
Johan.x.karlsson@sundsvall.se