Jonas Carlzon – samarbetsingenjör och lärare i digitaliseringens framkant

Jonas Carlzon, förstelärare vid Handelsprogrammet på Strömbackaskolan i Piteå har fått ett stipendium av stiftelsen Företagsam skola ”för utveckling av inspirerande IT-stöd i gymnasieskolans undervisning”.

”Det känns otroligt kul att få uppskattning och mer resurser till att fortsätta arbetet”, säger Jonas och fortsätter: ”Pandemin har drivit på digitaliseringen på ett positivt sätt. Under perioden av distansstudier blev alla tvungna att lära sig videomöten och det fungerade ganska bra som ersättning för fysiska lektioner.”

Jonas ville också se om det gick att utveckla distansundervisningen för att öka elevernas motivation och engagemang. Därför testade han att hålla lektioner i VR-headset.

” Eleverna fick skapa sina egna avatarer och göra muntliga redovisningar i virtuella miljöer, säger Jonas. Jag hade genomgångar i ett virtuellt klassrum och tillsammans med eleverna skapades en virtuell mässa för UF-företagen, eftersom den fysiska mässan inte blev av. Både jag och mina elever tyckte att det var ett roligt sätt att arbeta.

 

Den virtuella mässan finns att se på YouTube: https://youtu.be/qVud26ktClA

Under pandemin ökade också intresset för en gemensam mapp för handelslärare i Sverige som Jonas skapade för något år sedan:

Nu är vi över 400 lärare från hela landet som är med och delar på material, jag gillar att dela med mig av olika tips, men att det skulle bli så många som ville vara med trodde jag aldrig. Det har blivit en värdefull resurs för många!”

Exempel på innehåll i den gemensamma mappen är ett dokument där lärarna fyller i tips på videoklipp och videofilmer som har kopplingar till handelsprogrammets kurser. Det finns också mappar för varje ämne inom handelsprogrammet med lektionsupplägg, kunskapsmatriser och material kring APL m m.

”En dröm är förstås att liknande mappar skapas i många andra yrkesprogram”, tillägger Jonas.

Stipendiet ska Jonas använda för att fortsätta utvecklingen av digitala verktyg i undervisningen på olika sätt. Han har planer på att arbeta mer med virtuella miljöer, men även med artificiell intelligens och digitala system för hybridundervisning (kombinerad distans- och närundervisning). Under pandemin har lärarna under perioder fått anpassa sig till att undervisa både elever som är i skolan och de som är hemma samtidigt, det har varit en utmaning och ökat arbetsbelastningen.

Jag vill arbeta vidare för att hitta digitala lösningar som förbättrar undervisningen. Men det måste fungera bra både för lärare och elever och inte bara på papperet” avslutar Jonas