Lillian Lakkafjell, Volgsjöskolan i Vilhelmina, har fått 2022 års stipendium i Västerbotten, 50 000 kronor, ”för skapande av lärprocessen Digitaliseringståget som ger elevernas nya möjligheter”

”Att bo i inlandet har många möjligheter men även begränsningar, därför känns det viktigt att ligga i framkant när det gäller digital kompetens”, säger Lillian Lakkafjell, skaparen av skolprojektet Digitaliseringståget. Många unga lämnar bygden, särskilt de som valt eftergymnasiala utbildningar, jobben finns i andra kommuner. ”Skolan har därför en viktig roll i att ge eleverna kunskaper och redskap som kan leda till innovativa ideér, företagande och fler jobb i hembygden.”

Digitaliseringståget i Vilhelmina
Digitaliseringståget innehåller en vagn för varje årskurs, med övningar inom digitalt berättande, programmering och CAD. Strukturen ger en bra överblick på elevernas kunskaper och det är lätt att bygga på övningar för nästa årskurs. Klasserna använder olika läromedel, pedagogerna har sitt eget arbetssätt och eleverna är alla individer, men meningen med tåget är att alla elever på skolan ska ha samma kunskap med sig när de går vidare till högstadiet. ”Eleverna vet vad de ska göra i sin nuvarande årskurs och de ser fram emot kommande årskursers övningar”, säger Lillian ”Exempel på övningarna är filmning med greenscreen, poddar, presentationer, CAD och programmering.”


Digitaliseringståget är en konkretisering av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. ”Men idén bygger också på insikten att barn och unga i Västerbottens inland behöver ha extra god kunskap inom området,” säger modellens skapare, Lilian Lakkafjell och avslutar ”En levande, genomtänkt och etablerad digitaliseringsstrategi i skolan förbättrar omvärldsorienteringen, breddar eleverna yrkesval och ger dem större möjligheter att bli kvar i hembygden.”