Samarbete med hembygdsföreningen

Rusksele skola har i många år haft samarbeten med byns hembygdsförening kring bygdens historia och bakgrund. Samarbete sker i olika former, allt från enklare övningar och berättande på skolan till besök i Hembygdsgården och ”tidsresor”. Rusksele skola är liten och består av ca 15 barn från förskoleklass t o m årskurs 2. 

Fr o m årskurs 3 får barnen åka skolskjuts till tätorten Lycksele för vidare skolgång. Både föreningen och lärare på skolan vill dessförinnan ge barnen en känsla för den egna hembygden och erfarenheterna visar att detta lätt kan integreras i det ordinarie skolarbetet.

I ett projekt som drevs 2019 i samarbete med ortens företag fick barnen lära sig mer om Rusksele och Vindelälvens historia, renar och rennäringen, skogen och skogsbruket, biosfärområdet och om hur naturen kan nyttjas hållbart och långsiktigt. En fredag varje månad fick skolan besök av gäster som Hembygdsföreningen valt ut för att bidra till barnens diskussioner och reflektioner. ”Lär man känna sin historia blir det lättare att se sin framtid.”

Syftet med projektet har varit att lyfta byns historia och fånga barnens intresse för deras ”lilla hörn av världen”. Barns tankar kring hållbarhet och vad man ska kunna leva på i framtiden vidgar ofta perspektiven även för vuxna och kan väcka nya idéer och tankar kring framtiden och utvecklingen av bygden med djuren, naturen och människan som främsta resurs.

På Youtube finns en kort film om projektet https://www.youtube.com/watch?v=mq2eZpAY7TQ&t=2s
och stipendiet på 50 000 kronor ska användas för att fortsätta och utveckla samarbetet mellan skola, Hembygdsförening och näringsliv även under kommande år

För mer information, kontakta Rusksele Hembygdsförening 070-3443898 eller malin@hvgruppen.se