Om stipendiestiftelsen

Stipendiestiftelsens fullständiga namn är Stiftelsen Företagsam Skola i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens läns Stipendiefond, vanligen förkortat till Stipendiestiftelsen Företagsam Skola.

Stiftelsen har bildats genom förordnande i gåvobrev 1997-04-24 från Stiftelsen Seth M
Kempes Minne, Örnsköldsvik. Stiftelsen har sitt säte i Härnösand och står under tillsyn
enligt Stiftelselagen.
Stiftelsen leds av en styrelse med fem ledamöter. Landshövdingen i Västernorrland är
ordförande och ordförande i Stiftelsen Företagsam är vice ordförande. Av de övriga
tre ledamöterna ska en vara verksam inom skolväsendet i de tre länen och två vara
aktiva lärare eller forskare inom lärarhögskolorna vid Luleå Tekniska Universitet, Umeå
Universitet och Mittuniversitetet.
Stipendiestiftelsen förvaltas av Stiftelsen Företagsam som också svarar för att förbereda
och följa upp styrelsens beslut.

Styrelse
Berit Högman, landshövding, ordförande
Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam, v ordförande
Lena Boström, professor, Mittuniversitetet
Eva Leffler, docent, Umeå Universitet
Magnus Åkerlund, skolchef, Boden