Skolan och asylsökande

(kontaktperson Annika Dahllund, Nordingråskolan i Kramfors)
Annika Dahllund och hennes elever vil bygga ut kontakterna med barnen på asylboendet och deras familjer. – Vi ser att det finns mycket som barnen vill och kan bidra med för att underlätta integrationen, säger Annika Dahllund. – Vi kan lära av varandra när det gäller språk, lekar, mat och mycket annat.

I planerna ingår att engagera de vuxna på asylboendet i workshops för språkinlärning så att alla får en förståelse om hur svårt det är att lära sig ett nytt språk. . Skolan vill också aktivera dem att laga mat till hela skolan, arabisk mat en dag, eritreansk en dag o s v och att visa lekar från deras länder och dela med sig av kultur och traditioner.

– Skratt och lek främjar inlärning, säger Annika Dahllund. – Genom att engagera och aktivera både barn och vuxna kan vi minska osäkerhet och rädsla för det hittills okända.