Youth in Action

(kontaktperson Trevor Fisher, Åkersvik, Sundsvalls gymnasium)
Youth in Action handlar om att instruera och coacha eleverna så att de tar initativ som bidrar till social utveckling, både här i Sverige och utomlands. Formellt sett är det en skolkurs där eleverna använder verktyg från kursen för att förändra samhället. Bl a har eleverna skaffat anslag från SIDA för att utveckla samarbete med en skola i Makunduchi, Zanzibar. Eleverna har lagt upp ett matprogram på skolan, skaffat en datorsal för hela byn, finansierat en kopieringsmaskin, byggt en vattenbrunn, och försett 500 elever och föräldrar med mobiltelefoner

– Jag beundrar eleverna för deras engagemang, säger Trevor Fisher, läraren som skapat och hållit igång kursen under många år. – Genom att engagera sig i socialt entreprenörskap upptäcker eleverna att det är viktigt att först ge för att sedan ta emot. Trevor citerar också Bill Gates som sagt att ”mänsklighetens största framsteg är inte uppfinningar och upptäckter utan hur dessa används för att minska världens orättvisor.