Slöjdstycket

(kontaktperson Dennis Lundmark, Forsdalaskolan, Lycksele)
Slöjdläraren Dennis Lundmark funderade på hur han skulle kunna lägga upp undervisningen så att eleverna tränas på att skapa fria nya idéer, driva egna projekt, våga misslyckas och se oliktänkande som en styrka. Kort sagt att ”tänka utanför lådan” utan de begränsningar som vi lätt själva lägger på våra tankar.

I samstämmighet med kursplanen har Dennis skapat en speciell form av grupparbete i årskurs 6. Han kallar det Slöjdföremålet och idén är att eleverna tillsammans och av spillmaterial skapar ett objekt som uttrycker två ord – en känsloyttring och ett naturligt fenomen (t ex oro och regn).

Grupparbetet går igenom sex faser för konstruktivt kreativt tänkande: idé, värdering, sammanfattning, planering, framställning och utvärdering. Målet är att eleverna ska förstå att det är fullt möjligt för var och en att hitta lösningar på problem som ingen annan lyckats med tidigare eller utveckla produkter som ingen tidigare kunnat uppfinna. – Meningsfulla utmaningar stärker elevernas självförtroende och stimulerar deras självständiga tänkande och lust att lära, säger Dennis Lundmark och fortsätter – Vågar man tro och satsa på sina idéer så blir man kanske också en av framtidens entreprenörer eller innovatörer.