En stad i rörelse

IMG_3787

(kontaktperson Carina Lindberg, Högalidsskolan i Kiruna)

Inom några år har stora delar av Kirunas centrala bebyggelse slukats av gruvan och planeringen för ett nytt centrum pågår för fullt. Siktet är inställt på inflyttning i en först etapp redan 2019. Det var utgångspunkten när elever i årskurs 9 tog sig an frågan hur city ska utformas så att ungdomar trivs i stan.

Skolarbetet fick stor uppmärksamhet och ledde till att ungdomarna bjöds in till de workshops som ordnades av kommunen, fastighetsägarna, LKAB och andra intressenter. – Genom skolarbetet gjorde vi vår röst hörda, säger en av eleverna, det är ju ändå vi som ska bo i den här stan senare. I workshopen fick vi ge vår bild av stadsomvandlingen och de lyssnade verkligen på våra åsikter och var positiva till vad vi kom med. Det måste finnas mer för oss ungdomar och vi måste få en tätare stadskärna där det finns liv och puls och där man kan mötas både sommar och vinter.

Ungdomarnas framtidsdrömmar har också koppling till stadsomvandlingen. De tror att unga även i fortsättningen kommer att lämna stan för studier och karriär. – Men om vi utvecklar en stad där man känner sig trygg och trivs så kommer de flesta att vilja återvända till Kiruna, en framtidsstad med en arkitektur som sticker ut och många spännande yrken, säger eleverna.