Lars Åström och klass 6 A Brönjaskolan i Boden

Sambandet arbete, inkomst och konsumtion

Robroskolan

Klassen arbetar med ekonomi inom samhällskunskap och genom att arrangera ett disco kopplas teori till verklighet. Läroplanens intentioner är att privatekonomi ska visa sambandet mellan arbete, inkomst och konsumtion. Eleverna undersöker hur sociala, mediala, rättsliga och ekonomiska strukturer är uppbyggda och beskriver enkla samband mellan dessa.

Utgångspunkten för projektet är Lånade pengar – egna pengar belåning. Slutsatsen är arbete. Målet är att eleverna ska kunna få ett reellt inflytande i undervisningen och utveckla lusten att lära. Reflektera över pengars värde och lära sig om företagsamhet. Genom att arrangera disco ges tillfälle till kritisk analys av olika upplägg, träning i tal och skrift och i att planera, genomföra och utvärdera.

Juryns motivering: För verklighetsbaserat arbete med ekonomi inom samhällskunskap. Stipendiet ska användas i den fortsatta ekonomiundervisningen.