Maria Eriksson och småbarnsskolan i Granö, Vindeln

Roligare matematik med Matteskolgård

Robroskolan

Maria Eriksson är en kreativ pedagog som arbetar med ASL att skriva sig till läsning via datorn. Maria har också varit en viktig aktör i ett projekt som syftar till att bredda kommunens matematikundervisningen. Nu vill Maria skapa en utemiljö som både på raster och under lektionerna inspirerar till lek och lärande om matematik. Ett antal mattestationer ska stimulera reflektion och diskussion om de fyra räknesätten och andra matematiska begrepp och motorik ska främja inlärning med sikte på samverkan och samarbete elever emellan. I projektet medverkar också skolvaktmästare, föräldrar och företag.

Juryns motivering: Ett företagsamt projekt för att bredda och inspirera matematikundervisningen. Stipendiet ska användas för att utveckla en inspirerande utemiljö med syfte att stimulera barns olika sätt att förstå och lära matematik.