Maria Melander och Rigmor Strömberg – Skarpåkersskolan, Kramfors

Ta-sig-församhet – ett nytänk inom skola och fritids

Robroskolan

Skolan valde tidigt att jobba med ”Teknik och skapande” som profil för både flickor och pojkar och redan 2002 gav den statliga myndigheten NUTEK (numera Tillväxtverket) bidrag till projektet Flickor och teknik. Begreppet entreprenörskap introducerades för barn i åldrarna 7-9 år genom arbetssätt som gav möjligheter att träna kreativitet, skapande och problemlösning. Skaparverkstaden har arbetat integrerat skola/fritids i samarbete med lokala näringslivet och andra skolor. Resultatet har enligt mångas uppfattning blivit ovanligt kreativa företagsamma och problemlösande barn vilket gynnar också skola, näringsliv och samhälle

Visionen är en centralt belägen verkstad – ett kreativt lärandeforum – dit olika grupper bjuds in i samarbete med lokalt näringsliv, andra samhällsaktörer och kulturarbetare. Träning i entreprenöriella egenskaper och samverkan mellan olika åldrar; handikappade och invandrare. Initiativrikedom, ansvar, nyfikenhet, självtillit, kreativitet, samarbete kommer att berika Kramfors som en kommun med framtidstro.

Juryns motivering: Arbete med barn i åldern 7 -9 år om” Teknik, skapande och entreprenörskap” Stipendiet ska användas för att utrusta en ” basverkstad” och erbjuda all skolpersonal en inspirationsdag om entreprenörskap.