Camilla Hansson,Ingrid Hagkvist,Bengt Eliasson – Luleå Gymnasieskola

Företagsamt program lockar dubbelt så många elever

Robroskolan

Målmedvetet arbete med en röd tråd och ett tydligt koncept har varit fokus för initiativtagarna och ekonomilärarna på Ekonomiprogrammets ekonomiinriktning. Ett treårigt program som fostrar entreprenörer och företagsamma elever inom Gy2011. Eleverna har kontinuerlig kontakt med näringslivet genom besök av företagare, genom att arbeta med en fiktiv företagsidé och genom att skriva en enkel affärsplan som presenteras i skolans Draknäste inför lokala företagare och elever.

Företagsbesök förbereds med inläsning och frågor. Teoretiska kunskaper inom ekonomi och entreprenörskap varvas med övningar inför starten av eget företag i årskurs tre. En viktig komponent är genusperspektivet och möten med både manliga och kvinnliga företagare. År 3 inleds med en kick off där lokala företagare medverkar i samråd med svenskt näringsliv. Målet med utbildningen är att eleverna ska växa in i entreprenörskapets roll och få kunskap och förståelse om entreprenörens,företagarens och företagens roll och villkor i samhället. Att gå ut gymnasiet och att ha val att antingen utnyttja behörighet till universitet eller vara anställningsbar eller ha ” tarsigförsamhet och starta företag är en bra utgångspunkt i livet.

Varje elev kan bli Diplomerad Gymnasieekonom, DGE, vilket innebär större konkurrenskraft på arbetsmarknaden som motsvarar näringslivets efterfrågan.

Juryns motivering: För entreprenöriell utveckling av Ekonomiprogrammets ekonomiinriktning. Stipendiet ska användas för att fördjupa samarbetet mellan programmet och Svenskt näringsliv.