Kottens förskola i Norsjö

 

Vi personal på förskolorna inom Norsjö kommun har under vintern/våren påbörjat ett entreprenörskapsarbete: Vi på Kotten Grönas förskola har arbetat fram ett arbetssätt som ska genomsyra vår verksamhet framöver. Vi på Gröna vill att våra barn ska bli självständiga individer som tror på sig själva och tar ansvar för sitt eget handlande. Vi pedagoger uppmärksammar barnen utifrån deras egenskaper/prestationer. Vi pedagoger försöker att undvika vissa uttryck ex. INTE JUST NU utan vi vill att barnen själva ska komma med lösningar med hjälp av frågor från oss personal. Vi pedagoger berömmer aktiviteterna och barnens handlande istället för själva resultatet.

Vi har under våren arbetat med idérummet (Där barnen får tänka och berätta vad de vill göra), Barnens idéer (försöka att inte säga NEJ utan försöka tillsammans med barnen komma på lösningar för att kunna genomföra de flesta idéer) , Utvärderingstavla (Barnen får utvärdera vissa grejer: ex: hur smakade frukten idag). Skaparveckor (Vi har serverat barnen med massor med pyssel av olika slag och sedan har de större barnen fått rita ritningar och sen genomföra sina idéer), Visningsveckor (Barnen har fått ta med sig en leksak hemifrån som de sedan har fått visa för sina kompisar i samlingen)

Spindel

Spegel blomma

Skapar kaos

Uppmuntringsbidraget kommer vi att använda oss av för att skapa mer inbjudande miljöer i målarrummet och idérummet. Vi kommer även att köpa in vissa hjälpmedel så att vi pedagoger kan hjälpa och stötta barnen i sin roll som egna individer. Vi vill även utveckla barnens kreativa sidor inom leken genom att köpa in roligt och nytt material inom konstruktionslek.

 

Skapar mer kaos

Utvärdering

Citat från ett barn

 

Vi frågade ett barn vad de tyckte om skaparveckorna

Pedagog: Vad tyckte du om skaparveckorna?

Alma 5år: Det var roligt. Men ibland tjuv gjorde jag en grej utan ritning, för det var lite svårt att göra ritningar.

Pedagog: Vad var svårt med ritningarna?

Alma 5 år: Svårt att följa ritningarna och göra giraffen och ögonen.