Fridhemsgymnasiet, Umeå

Kreativt och nyskapande förbättringsarbete 
Bo Öhman och Britt Inger Ulvenfalk undervisar på ett program i gymnasiets särskola där eleverna förbereds för att få butiksjobb efter fullgjord skolgång. Utbildningen omfattar administration, handel, information och kommunikation, inköp och logistik, service och bemötande. I utbildningen ingår som i alla yrkesprogram också arbetsplatsförlagt lärande, APL

Lektionerna var tidigare alltför teoretiska för att engagera eleverna. Katederundervisning var modellen i karaktärsämnen viket gjorde det svårt för eleverna att i växlingen mellan olika kurser hitta den röda tråden och förstå sambanden mellan olika moment. 

Lust till lärande genom ämnesintegration
Det ledde till att Bo och Britt Inger beslutade koppla ihop teori och verklighet genom praktisktarbete i Butiken som är öppen för personal, elever och privatpersoner. Här säljs produkter från andra utbildningar; matbröd, konditorivaror, restaurangmat. Under vissa årstider säljs även blommor från Naturbruksgymnasiet.
 
Med Butiken i fokus jobbar man i dag ämnesövergripande. Genom att teori och praktik kombineras blir eleverna mer motiverade och lär sig mer på alla områden.

 
Default 1
Default 2
Default 3
Självständighet och ökat självförtroende
En elev som tidigare inte sa ett ord och helst önskade ”att stolen i klassrummet gick att sänka ner under golvnivån så att man slapp synas” står nu i Butiken och svarar för en fantastisk servicenivå och kommunikation med kunderna.
 
En klass som inte kunnat jobba ihop i grupp tar sig nu an arbetsuppgifter i team med en entusiasm man inte trodde fanns. Kontakten med andra elever på skolan har ökat och även erfarenhetsutbytet genom samarbete med andra program.
 
Att eleverna får vara handledare för elever på andra program i en öppnare relation och snart väntar samarbete med LärVux.
Attraktivit på arbetsmarknaden genom företagsamhet
Ta-sig-för-samheten syns och utvecklas då Butiken är i fokus. Team-work är modellen för alla ansvarsområden – inköp, försäljning, marknadsföring, ekonomi och administration. Alla vet vad som krävs och jobbar efter rullande schema. Skillnaden syns också tydligt genom att eleverna är bättre förberedda för arbetsuppgifter under APL-perioderna ute på företagen.
 
Framtiden ser ljus ut och Bo och Britt Inger har ambitioner att förstärka samarbetet med Coop och ICA men också med andra gymnasiala särskolor. Målet är givet – en likvärdig skola med bättre kompensatoriska verktyg och metoder för funktionsnedsatta ungdomar
Hur ska ni använda stipendiet?
Vi kommer att använda pengarna för att fortsätta arbeta kreativt med våra elever och för att utrusta vår butik på Fridhemsgymnasiet med en modern kassautrustning och yrkeskläder till eleverna på programmet, säger Carina Claesson Söderström, rektor på AHV.