Björkbackaskolan Ånge


bjorkbackaAtt lära sig teknik på ett lekfullt sätt

Fyra alerta kvinnliga lärare saknade ett bra material för undervisning och inlärning i NO teknik för åk 1-3. Resultatet blev ett problembaserat material med lärarhandledning. Samtliga elever uppnådde kunskapsmålen enligt nya läroplanen. Fokus låg på att främja olika lärstilar, att lära tillsammans och att göra undervisningen så motiverande som möjligt. Skolan har medvetet arbetat med att höja måluppfyllelsen och lustbetona Matte och No-ämnen för att förbättra de nedslående resultat som konstaterats i kunskapstester. Materialet tillgodoser alla inlärningsstilar och samtliga elever visar goda kunskaper inom teknikområdet. Ökad kreativitet, företagsamhet, egna tekniska lösningar, ökad lust och nyfikenhet för fortsatta studier har lett till att materialet nu utvecklas att täcka in fler årskurser i grundskolan.

Juryns motivering: Utveckling av egna läromedel för bättre måluppfyllelse i NO och Teknik. Stipendiet ska användas till stöd för elevernas företagsamhet och innovationer.