Skytteanska skolan i Tärnaby

 

Skytteanska skolan är en skola som sedan några år tillbaka arbetar med en tydlig hälsoprofil, bestående av bl.a. platsbaserat lärande, aktiva raster och pulsträning. Men i Tärnaby, som är en utpräglad skidort, saknade vi arenor för att utveckla elevernas kreativa förmågor i samspel med andra. Jag har i min egen ungdom varit aktiv inom ny-cirkus, och sett dess förmåga att få människor att mötas och utvecklas tillsammans. Tillsammans med några kollegor såg jag en möjlighet att starta en sådan kreativ mötesplats för eleverna på Skytteanska skolan i Tärnaby. Sambandet mellan rörelse och inlärning är nu känt för dom flesta, denna verksamhet kan dessutom erbjuda kreativa utlopp och en social gemenskap oavsett ålder, erfarenheter och bakgrund.

Med pengarna från stipendiet har vi kunnat införskaffa det vi behöver för att starta vår nycirkus Enigma. Pengarna har gått till inköp av material som aerial silks, aerial hoops, enhjulingar och ledstavar. Men vi har också satsat på inköp av bra belysning, för att kunna skapa en kreativ miljö som är helt olik vår vanliga idrottshall.  Här möts elever flera gånger per vecka från år 1 till år 9 och utvecklas tillsammans, på ett prestationsfritt sätt och drivna av sin egen nyfikenhet. De inspirerar varandra, och elever instruerar varandra. Ny-cirkus är nu en del av vår pulsträning, det erbjuds ibland på raster men även i anknytning till skolan och under helger tillsammans med nyfikna föräldrar. Vi ser inga kreativa begränsningar med verksamheten, allt är möjligt, och målet är att skapa en föreställning som hela Tärnaby kan få del av. Eleverna få arbeta entreprenöriellt, och själva arbeta med allt från struktur och innehåll till marknadsföring. 

Sebastian Saury, pedagogisk resurs för elever med särskilda behov. Flerårig erfarenhet av nycirkus, framförallt eldkonst. Utbildad inom foto, film och drama.

Birke Weidringer Fahlqvist, rektor. Utbildad inom rörelse och dans.

Emma Lind, kurator. Utbildad inom teater, drama och dans.​