KYRKMONS SKOLA

 

Med stipendiets hjälp vill vi stärka elevernas vilja att lära och tillit till den egna förmågan samt skapa bättre förutsättningar  för eleverna att bygga nätverk och bryta mönster.  Här ser ni bilder på när våra elever fick vara med och dansa när Njurundaföretagarna anordnade invigning av den nya järnvägsbron samt en bild på en elev som gjort sig redo för att vara med på UF-mässan.

Sundsvalls kommun definierar entreprenörskap  på följande sätt:

”Entreprenörskap är en social och dynamisk process där en person själv och tillsammans med andra utforskar möjligheter, skapar resurser och omformar idéer till aktiviteter som skapar mervärde socialt, kulturellt eller ekonomisk”

Eleverna i fyran har presenterat sina förslag till lösningar på uppgiften, ”Den tomma lokalen”. Fantastiska idéer och lösningar på vad man kan ha för verksamheter i en tom lokal i Njurundabommen. 👏🏼🤩 Tack för mycket givande samarbete med Ung Företagsamhet i Västernorrland, Ica Bommen, Njurundaföretagarna, SEB, mfl. 😃 Värdeskapane lärande och entreprenöriellt lärande när det är som bäst

 

Det vi har sökt stipendiepengar till är:

  • Att fler av våra elever ska få möjlighet att besöka företag samt möjlighet att bjuda in fler företag till oss. Framförallt vill vi att fler klasser kan vara involverade i kontakten med det lokala näringslivet.

 

 

Under detta år fick två klasser i årskurs 1 möjligheten att starta egna UF-företag samt vara med på UF- mässan. Vi vill att fler elever får den möjligheten, det vill säga att fler elever får möjlighet att få följa med på till exempel UF-mässan eller andra resor inom ramen för de projekt de gör.

När värdskapande lärande tillämpas i skolan så handlar det om att elever får göra något värdefullt för någon annan genom praktisk tillämpande av sina kunskaper och färdigheter både i och utanför klassrummet och skolan. Arbetssättet har visat sig bidra starkt till ökad motivation, engagemang och djupinlärning bland elever. Det värde som skapas för någon annan blir med andra ord ett medel, eller en katalysator, för att nå lärmålen eftersom elever upplever undervisningen mer relevant, meningsfull och involverande. Vi har också sett att detta sätt är gynnsamt för alla elever och särskilt för pojkarna. Motivationen och engagemanget ökar när man får ta sig an riktiga problem och många gånger är elevernas lösningar bättre än de vi vuxna kommer på.

 Vi kommer att använda stipendiet för att personalen ska få fortbildning till personalen.

Genom att söka detta stipendium hoppas vi att kunna ytterligare utveckla och fördjupa arbetet med att genom att använda mer entreprenöriella och samarbetsinriktade arbetssätt.