Rörelsesatsning i klassrummet

Rörelse och fysisk aktivitet har alltid legat mig varmt om hjärtat” säger ElinLundström, lärare vid Jenningsskolan i Robertsfors ”Jag tycker det är fascinerande hur fysisk aktivitet påverkar våra hjärnor och hela kroppen på ett positivt sätt.”

Elin konstaterar att psykisk ohälsa har ökat i hela världen och vill bidra till att vända den
trenden genom att tidigt lära barn att bli rörelserika och därmed ge dem förutsättningar för ett rörelserikt och hälsosamt liv. Elin menar att detta är något som vi vuxna måste bidra med om vi vill att våra barn ska få hållbara, hälsosamma livsvanor som i sin tur kan leda till ett längre aktivt liv i välmående.

För mig tändes en stark gnista för ett par år sedan då jag gick flera utbildningar med
konceptet ”Change the game” och physical litteracy.”, säger Elin och fortsätter ”Genom att skapa rörelsemiljöer som inbjuder till rörelse och fysisk aktivitet kan man få barnen att utmana sig själva i rörelsernas egna alfabet.”

Elin menar att alla visserligen vet att det är viktig att röra på sig men att den ökade
inaktiviteten i världen är ett stort hot mot våra barns framtida hälsa. Det har motiverat henne att göra allt hon kan för att inspirera och bjuda in till rörelse.

Jag har ett jobb där jag kommer åt ALLA barn, både de redan aktiva och de inaktiva möter jag i mitt arbete som lärare”, säger Elin. ”Kan jag på något sätt lägga en stabil grund, och rusta barnen till att bli långtidsaktiva, då vill jag göra det! Det ger mig energi och enorm glädje lika mycket som när barnen knäcker läskoden.

Elin började med att införa rörelsepauser och brainbreaks i klassrummet och bjöd in till
”rörelserike” i sporthallen på alla lov. Dit kunde föräldrar och barn komma för att röra på sig tillsammans. Intresset och deltagandet blev stort så det har skolan fortsatt med.

Under hösten 2020 fick Elin och Jenningsskolan ett erbjudande från Riksidrottsförbundets SISU att få inreda det första rörelserika klassrummet. ”Jag blev jätteglad och peppad”, säger Elin och fortsätter, ”att ha materialet nära ger stora möjligheter och hjärnan började direkt spinna vidare på hur vi kan få in rörelse även i lektioner som t.ex. matte och svenska."

Elin har många ideér som hon vill förverkliga när det gäller att utmana barnen i sina motriska rörelser i korridorer och på skolgården? I rörelserika aktiviteter bygger barnen upp en tillit till sin egen förmåga vilket leder till motivation. Det i sin tur leder till att man vågar utmana sig själv och slutligen leder det till att barnen ökar sitt deltagande och väljer att vara aktiv och därmed får en bättre hälsa. Att väva in rörelse i det barnen gör ger alltså positiva effekter för inlärning och motivation till att lyckas i skolan.

Få barn når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.
I mitt klassrum vill jag att barnen ska få minst 60 min rörelseglädje (med alla raster/ utevistelse inräknade) varje dag under skolveckan”, säger Elin och avslutar ”Jag är säker på att det kommer att leda till glada, friska, välmående barn som får alla förutsättningar för att lyckas i skolan och i sitt rörelserika liv.
 
/Elin Lundström, lärare Jenningskolan, Robertsfors.